Introduction

Inleiding

De eerste helft van mijn leven heb ik veel gestudeerd en gelezen. Na een niet afgemaakte studie medicijnen kreeg ik vijf kinderen en deed ik een studie psychologie. Tijdens mijn tweede huwelijk, waarbij mijn man zijn twee kinderen meebracht, ben ik mijn eigen psychotherapie-praktijk gestart in combinatie met yoga en meditatielessen.

Toen ik 46 was zag ik op het prikbord in een centrum voor persoonlijke ontwikkeling een briefje met de tekst: “In iedereen huist een kunstenaar, misschien heel diep weggestopt onder een dikke laag beton, maar het enige wat je moet doen is hem naar buiten laten komen en hem ontwikkelen”. Ik kan niet zeggen dat ik meteen overtuigd was, maar ik gaf het een kans.

Aanvankelijk met schilderen en boetseren. Het laatste vond ik heerlijk om te doen, maar natte klei was niet zo best voor mijn handen en zo ging ik op zoek naar iets anders. Ik blijf het af en toe nog heerlijk vinden om driedimensionaal te werken dan wel in klei of in steen door middel van beeldhouwen.

Cocky, de beste vriendin uit mijn jeugd, quitte al jaren en haalde me over om dat ook eens te proberen. Zo begon ik in 1986 met patchwork en de traditionele quilt-technieken.

in 1988 leerde ik Michael James kennen. Hij stimuleerde mij om het quilten te beschouwen als een kunstvorm en hard aan het werk te gaan. Want zei hij: “Kunst is meer transpiratie dan inspiratie”. Vanaf dat moment werk ik vaak 4 tot 5 uur in mijn studio.

Naast het maken van quilts, besteed ik veel tijd aan het leren van ontwerp-principes, fotograferen en het bestuderen van het werk van andere kunstenaars met behulp van boeken en het bezoeken van tentoonstellingen.

in 1997 is de “European Art Quilt Foundation” een deel van mijn leven geworden. Vanuit de gedachte quilsters en quilters de mogelijkheid te geven hun werk te exposeren, organiseert de Stichting iedere twee jaar een gejureerde tentoonstelling. Potentiële deelnemers uit alle delen van Europa kunnen hun kunstwerken inzenden. Zie voor meer informatie de website www.europeanartquilt.com

In 2007 ben ik een nieuw pad gaan bewandelen. Het was tijd voor een verandering. Het heeft veel tijd en experimenteren gekost om het transfereren en het werken met de soldeerbout onder de knie te krijgen. In diezelfde tijd begon mijn interesse in de graancirkels. Het mysterie van deze verschijnselen en de heilige geometrie van de formaties blijft mij boeien en inspireren.

Introduction

The first part of my life I studied and read a lot. After I stopped my medical studies, I had five children and I switched over to a psychology study. In my second marriage, my husband brought along two more children. I started my own psychology practice in combination with yoga- and meditation lessons. 

When I was 46 I saw on a whiteboard at a centre for personal development a little note with the following text: ” There is an artist in everybody, perhaps deep down under a layer of concrete, but you only have to let it come out and develop it”. I cannot say that I was convinced at that very moment, but I decided to give it a chance. 

I started with painting and clay modeling. The last was very exciting to do but the wet clay was not good for my hands so I reached for something else. From time to time I Still love to work three-dimensionally, making either clay or stone sculptures.

Cocky, my best friend since childhood, had been making quilts for a very long time and she convinced me to give quilt making a try. So I started with patchwork and traditional quilting techniques in 1986.

Two years later I met Michael James. He stimulated me to consider quilt making as an art form and advised me to work hard. His statement was: “Art is more transpiration than inspiration”. From that moment on I have been working regularly 4 to 5 hours a day in my studio. 

Besides making studio quilts, I spend a lot of time studying design principles, photography, the work of other artists with the help of books, and visiting exhibitions and museums. 

in 1997 the European Art Quilt Foundation became a part of my life. Based on the idea to offer quilters a possibility to exhibit their work the Foundation organizes a juried exhibition every other two years. Potential exhibitors living in Europe can send in their work. For more information look at www.europeanartquilt.com

In 2007 I decided to try out a new path. It was time for a change. It took a long time with a lot of experimenting and try outs with transfer dyeing and working with the soldering iron. At the same time my fascination for crop circles did grow. The mystery and the sacred geometry of the formations still intrigues me.